Skip to content

Jakie są problemy związane z uzyskaniem informacji o gotowości szkolnej?

Spis treści

Przedszkole do końca kwietnia musi zostać przekazana rodzicom informacja o gotowości szkolnej dziecka. Realizacja tego obowiązku w odniesieniu do dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego budzi wątpliwości. Dodatkowe problemy pojawiają się w przypadku dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym oraz dzieci, które niedawno przybyły do Polski z Ukrainy.

Ponadto rodzice nie zawsze są świadomi, co dzieje się z ich dziećmi, a także kiedy zostaną one przeniesione do innej placówki oświatowej.

Konieczne jest, aby rodzice otrzymywali na czas rzetelną informację o tym, co dzieje się w przedszkolu i dlaczego tak się dzieje. W tym celu należy wprowadzić system, który umożliwi komunikację między szkołą a rodzicami.

Pierwsza klasa szkoły podstawowej to duży krok dla Twojego dziecka. Wchodzi ono w nowe środowisko i oczekuje się od niego realizacji programu nauczania, który jest bardziej zaawansowany niż to, czego uczono je wcześniej. Nauczyciele w szkole będą oceniać gotowość dziecka do podjęcia nauki w pierwszej klasie poprzez sprawdzenie stopnia opanowania wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w zakresie fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Oprócz określenia mocnych i słabych stron oraz wskazania, jakie działania podjęli wobec dziecka, nauczyciele powinni zamieścić wskazówki dla rodziców oraz dodatkowe obserwacje dotyczące dziecka.

Najważniejszą rzeczą, jaką można zrobić, jest wspieranie dziecka w jego przejściu do pierwszej klasy. Oznacza to uznanie jego uczuć związanych z pójściem do szkoły – nawet jeśli uważasz je za głupie lub niepotrzebne. Oznacza to również zapewnienie im środowiska, w którym czują się swobodnie zadając pytania i wiedząc, że spotkają się z entuzjazmem, a nie frustracją, gdy zadają pytania typu „Dlaczego mamy pracę domową?” lub „Dlaczego muszę to wiedzieć?”.

Zgodnie z prawem oświatowym, jeśli dziecko może rozpocząć naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat, to na wniosek rodziców. Informacja musi być złożona nie później niż do 30 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

Przepis ten wyraźnie wskazuje, że informacja nie jest wydawana wszystkim dzieciom 6-letnim, a jedynie tym, których rodzice wcześniej złożyli odpowiedni wniosek.

W kilku sytuacjach pojawiają się wątpliwości i problemy związane z wydaniem informacji dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono termin rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej.

W tym przypadku również należy przygotować orzeczenie o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole. Przykładowo, jeśli Twoje dziecko jest kształcone w ośrodku wychowania przedszkolnego i ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie może być przeniesione do innej placówki oświatowej, nie będzie mogło realizować obowiązkowego wychowania przedszkolnego poza przedszkolem. Oznacza to, że dla takiego dziecka nie ma obowiązku wydawania informacji i gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

3 komentarze

 1. Karol
  11 lipca 2022 @ 10:15

  Jestem osobą, która lubi mieć jasno podane rzeczy i mówię Ci, że to jest informacja merytoryczna.

  Mam głęboki szacunek dla jasności tej informacji.

 2. Patryk
  11 lipca 2022 @ 10:17

  Miło wiedzieć, że jest rzetelna informacja udzielająca prawdziwe informacje, które poświęcają czas na wyjaśnianie rzeczy w sposób, który sprawia, że są one tak łatwe do zrozumienia!

 3. Henio
  11 lipca 2022 @ 10:18

  Nie interesują mnie spekulacje ani domysły.

  Podane informacja to profesjonalizm, lubię tego typu artykuły.

Dodaj komentarz

3 komentarze

 1. Karol
  11 lipca 2022 @ 10:15

  Jestem osobą, która lubi mieć jasno podane rzeczy i mówię Ci, że to jest informacja merytoryczna.

  Mam głęboki szacunek dla jasności tej informacji.

 2. Patryk
  11 lipca 2022 @ 10:17

  Miło wiedzieć, że jest rzetelna informacja udzielająca prawdziwe informacje, które poświęcają czas na wyjaśnianie rzeczy w sposób, który sprawia, że są one tak łatwe do zrozumienia!

 3. Henio
  11 lipca 2022 @ 10:18

  Nie interesują mnie spekulacje ani domysły.

  Podane informacja to profesjonalizm, lubię tego typu artykuły.

Dodaj komentarz

Popularne wpisy