Skip to content

„WzMOCnij swoje otoczenie” dotacje dla społeczności lokalnych w Polsce

Spis treści

Rozpoczął się nabór wniosków do czwartej edycji programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Spółka przekaże ponad 4,5 mln zł na realizację ważnych społecznie projektów. O dotacje mogą ubiegać się samorządy lokalne, ich jednostki budżetowe oraz organizacje pozarządowe działające na terenie wybranych gmin. Wnioski można składać od 9 maja, a do 20 maja czynna będzie specjalna infolinia, której pracownicy pomogą w wypełnieniu wniosku.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera projekty związane z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz zapewnia pomoc finansową w ich realizacji. Inicjatywa skierowana jest do gmin, w których PSE realizują inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Idea programu jest zbliżona do formuły budżetu partycypacyjnego, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoje dzielnice.

Uczestnicy drugiej rundy programu mogą składać wnioski w jednej z siedmiu kategorii: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, zagospodarowanie terenów wspólnych, środowisko i zdrowie. Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane od 9 maja do 17 czerwca. Uruchomiona została również specjalna infolinia, pod którą do 20 maja można dzwonić i zadawać pytania dotyczące programu oraz porozmawiać z konsultantami na temat formularza zgłoszeniowego. Infolinia działa w dni powszednie w godz. 9-15 pod trzema numerami telefonów: 737 806 111, 502 106 948 i 502 053 468.

Tegoroczna edycja programu „WzMOCnij swoje otoczenie” swoim zasięgiem obejmie 170 samorządów w całej Polsce – to rekordowa liczba w historii tej inicjatywy. Zwycięskie projekty będą realizowane do końca 2022 roku.

Inspiracją dla uczestników mogą być pomysły z poprzednich lat. PSE nagradzały do tej pory m.in. zakup interaktywnych narzędzi dydaktycznych, takich jak gogle VR, budowy siłowni plenerowych, modernizacje szkolnych sal komputerowych, chemicznych i elektrotechnicznych, organizację zajęć z robotyki, wytyczenie szlaków rowerowych i pieszych, czy działania wzmacniające umiejętności mieszkańców w obszarze zdrowia.

W ubiegłych latach PSE pomogły w realizacji 360 projektów społecznych o łącznej wartości ponad 6 mln zł.

5 komentarzy

 1. Zofia
  11 maja 2022 @ 10:19

  Jest to ważny krok w kierunku udostępnienia korzyści płynących z technologii większej liczbie osób i przedsiębiorstw.
  Z przyjemnością informuję, że otrzymałam od Fundacji dotację na naszą pracę w społeczności lokalnej. Dotacja ta pozwoli nam kontynuować świadczenie usług osobom, które najbardziej ich potrzebują, i jesteśmy naprawdę wdzięczni za to wsparcie.

 2. Julia
  11 maja 2022 @ 10:28

  Cieszę się, że społeczności lokalne otrzymają dotacje w ramach programu grantowego „Wzmocnij swoje otoczenie”. Pieniądze te zostaną przeznaczone na poprawę warunków życia w dzielnicach i uczynienie ich bezpieczniejszymi, zdrowszymi i bardziej żywotnymi.

 3. Waldek
  11 maja 2022 @ 10:31

  Dotacja ta pomoże poprawić jakość życia mieszkańców poprzez wspieranie lokalnych firm, organizacji społecznych i non-profit oraz ich wysiłków na rzecz stworzenia aktywnej, tętniącej życiem okolicy, w której ludzie chcą mieszkać i pracować.

 4. Romek
  11 maja 2022 @ 10:33

  Ta nowa inicjatywa finansowania pomoże nam wzmocnić nasze społeczności i sprawić, że staną się silniejsze. Pieniądze zostaną przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa, zwiększenie dostępu do zasobów oraz rozwiązanie innych problemów, które wpływają na jakość życia w naszych dzielnicach.

 5. Kuba
  11 maja 2022 @ 10:34

  Program ten jest szansą dla społeczności lokalnych na otrzymanie funduszy na projekty, które promują zaangażowanie społeczności, zwiększają rozwój ekonomiczny i wspierają zdrowy tryb życia.

Dodaj komentarz

5 komentarzy

 1. Zofia
  11 maja 2022 @ 10:19

  Jest to ważny krok w kierunku udostępnienia korzyści płynących z technologii większej liczbie osób i przedsiębiorstw.
  Z przyjemnością informuję, że otrzymałam od Fundacji dotację na naszą pracę w społeczności lokalnej. Dotacja ta pozwoli nam kontynuować świadczenie usług osobom, które najbardziej ich potrzebują, i jesteśmy naprawdę wdzięczni za to wsparcie.

 2. Julia
  11 maja 2022 @ 10:28

  Cieszę się, że społeczności lokalne otrzymają dotacje w ramach programu grantowego „Wzmocnij swoje otoczenie”. Pieniądze te zostaną przeznaczone na poprawę warunków życia w dzielnicach i uczynienie ich bezpieczniejszymi, zdrowszymi i bardziej żywotnymi.

 3. Waldek
  11 maja 2022 @ 10:31

  Dotacja ta pomoże poprawić jakość życia mieszkańców poprzez wspieranie lokalnych firm, organizacji społecznych i non-profit oraz ich wysiłków na rzecz stworzenia aktywnej, tętniącej życiem okolicy, w której ludzie chcą mieszkać i pracować.

 4. Romek
  11 maja 2022 @ 10:33

  Ta nowa inicjatywa finansowania pomoże nam wzmocnić nasze społeczności i sprawić, że staną się silniejsze. Pieniądze zostaną przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa, zwiększenie dostępu do zasobów oraz rozwiązanie innych problemów, które wpływają na jakość życia w naszych dzielnicach.

 5. Kuba
  11 maja 2022 @ 10:34

  Program ten jest szansą dla społeczności lokalnych na otrzymanie funduszy na projekty, które promują zaangażowanie społeczności, zwiększają rozwój ekonomiczny i wspierają zdrowy tryb życia.

Dodaj komentarz

Popularne wpisy