Skip to content

ZUS przedstawił warianty obliczeń dotyczące wysokości przyszłych emerytur

Spis treści

ZUS ogłosił 25 lipca, że roczna kampania generowania i udostępniania klientom ubezpieczonych informacji o stanie konta (IOSKU) w ZUS dobiegła końca. W tym roku wygenerowano 23 152 066 informacji o stanie konta. Informacje, które dotyczą obywateli, znajdują się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

ZUS telefon to wygodny sposób na kontakt z Administracją Ubezpieczeń Społecznych, gdzie doświadczony konsultant infolinii jest gotowy pomóc w rozwiązaniu wszelkich problemów.

Jeśli ukończyłeś 35 lat i nie rozpocząłeś jeszcze pobierania emerytury, to możesz sprawdzić wysokość swojej hipotetycznej emerytury. Kwota ta jest obliczana na podstawie danych zapisanych na koncie i występuje w wariancie, który:

Zakłada, że ubezpieczony będzie pracował do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), a na jego konto będą wpływać hipotetyczne składki. W tym wariancie stan konta danej osoby będzie wzrastał o 1% rocznie.

Emerytura obliczana jest na podstawie dwóch różnych wariantów hipotetycznych:

Wariant 1 – Analogicznie do wariantu pierwszego, przy czym hipotetyczne wpłaty na konto i subkonto są oparte na kwotach zaksięgowanych na koncie i subkoncie do końca 2021 roku.

Wariant 2 – Wysokość wpłat na poszczególne konta i subkonta obliczana jest przy założeniu, że wszystkie wpłaty są dokonywane na koniec 2021 roku, ale od 2022 roku kontynuowane jest ich kredytowanie zgodnie z rzeczywistym harmonogramem wpłat.

Niestety dla tych, którzy nie pracowali i nie odprowadzali składek przed 1999 rokiem, nie ma dobrych wiadomości. Są oni już objęci nowym systemem emerytalnym, a ich emerytura będzie zależała od wysokości składek, wieku emerytalnego i oczekiwanej długości życia.

– Biorąc proste porównanie przeciętnej emerytury do przeciętnego wynagrodzenia, warto zauważyć, że jeszcze w 2015 roku wskaźnik ten wynosił 49%, a już w 2021 roku będzie to tylko 40%. Oznacza to spadek o 9 punktów procentowych.

Ten spadek emerytur wynika ze zmniejszonych wpływów z obowiązkowych składek pracodawców i pracowników, co zmniejsza ilość pieniędzy dostępnych na wypłatę emerytur.

Ekspert podkreślił, że osoby wchodzące na rynek pracy powinny jak najwcześniej zacząć odprowadzać składki emerytalne. Im więcej razy będziesz waloryzowany za swoje składki, tym wyższe będzie Twoje świadczenie emerytalne.

3 komentarze

 1. Jacek
  27 lipca 2022 @ 10:02

  Czuję się świetnie, bo wiem, że ZUS dba o to, abym miał emeryturę obliczoną z godnością.

  Program ZUS pomaga mi utrzymać się po przejściu na emeryturę i pozwala mi na godne życie.

 2. Ilona
  27 lipca 2022 @ 10:03

  Jestem bardzo wdzięczna ZUS-owi. Wiem, że będę mógł przejść na emeryturę z godnością, wiedząc, że emerytura, którą otrzymam, jest obliczana według tych samych standardów, co wszyscy inni.

 3. Edward
  27 lipca 2022 @ 10:07

  Jako urzędnik państwowy od ponad 30 lat pracowałem i przez ten czas odprowadzałem składki do ZUS wraz ze swoją pensją, aby kiedy nadszedł czas przejścia na emeryturę, móc cieszyć się godną emeryturą.

Dodaj komentarz

3 komentarze

 1. Jacek
  27 lipca 2022 @ 10:02

  Czuję się świetnie, bo wiem, że ZUS dba o to, abym miał emeryturę obliczoną z godnością.

  Program ZUS pomaga mi utrzymać się po przejściu na emeryturę i pozwala mi na godne życie.

 2. Ilona
  27 lipca 2022 @ 10:03

  Jestem bardzo wdzięczna ZUS-owi. Wiem, że będę mógł przejść na emeryturę z godnością, wiedząc, że emerytura, którą otrzymam, jest obliczana według tych samych standardów, co wszyscy inni.

 3. Edward
  27 lipca 2022 @ 10:07

  Jako urzędnik państwowy od ponad 30 lat pracowałem i przez ten czas odprowadzałem składki do ZUS wraz ze swoją pensją, aby kiedy nadszedł czas przejścia na emeryturę, móc cieszyć się godną emeryturą.

Dodaj komentarz

Popularne wpisy