Skip to content

Rozdzielność majątkowa – ile kosztuje?

Spis treści

Zawierając związek małżeński, zawierasz ze swoim małżonkiem umowę prawną. Oprócz więzi emocjonalnej, jaka wiąże się z małżeństwem, tworzycie także wspólnotę majątkową. Oznacza to, że oboje małżonkowie mają równe prawa do majątku nabytego w trakcie trwania małżeństwa.

Może to być korzystne, jeśli jedno z małżonków posiada dom lub inny majątek, który mógłby być przedmiotem sporu, gdyby nie ta więź prawna. Może to jednak powodować problemy, gdy jedno z małżonków chce się rozwieść i chce zachować kontrolę nad swoim majątkiem osobistym z okresu małżeństwa.

Dla par rozważających zawarcie małżeństwa rozsądnym rozwiązaniem może być podpisanie intercyzy przed ślubem lub rozdzielenie majątku po ślubie, jeśli chcą uniknąć potencjalnych konfliktów w tej kwestii.

Istnieją dwa rodzaje rozdzielności majątkowej: dobrowolna i przymusowa.

W przypadku dobrowolnej separacji majątkowej oboje małżonkowie podpisują umowę w obecności notariusza i uiszczają określone opłaty. Cennik uwzględnia czas podpisania umowy i wysokość majątku, którego ona dotyczy. Intercyza może być sporządzona przed zawarciem małżeństwa lub po jego zawarciu.

Przymusowa rozdzielność majątkowa odnosi się do sytuacji, w której jeden z małżonków twierdzi, że nie ma dostępu do swoich rzeczy osobistych, ponieważ są one ukryte przez drugiego małżonka. W takiej sytuacji konieczne jest udowodnienie braku dostępu do swoich rzeczy poprzez przedstawienie dowodów ze świadków lub dokumentów, które potwierdzają to twierdzenie.

Koszty związane z uzyskaniem rozdzielności majątkowej są uzależnione od tego, czy między małżonkami istniała już wspólność majątkowa, czy też nadal pozostają oni w formalnym związku małżeńskim. Podstawowa opłata u notariusza wynosi 400 zł netto plus 23% VAT. Jeśli wspólność majątkowa już istnieje, porada notarialna uwzględnia także wielkość posiadanego majątku. Opłata za ustanowienie rozdzielności majątkowej zależy od tego, czy w związku są dzieci, czy też nie. W sytuacji, gdy w rozwód zaangażowane są dzieci, dolicza się dodatkowy koszt na pokrycie kosztów prawnych związanych z uzyskaniem prawa do opieki nad nimi.

Osoby, które zastanawiają się nad zawarciem intercyzy, powinny wiedzieć, że cena intercyzy w trakcie trwania małżeństwa jest znacznie wyższa niż cena intercyzy przed zawarciem małżeństwa. Im większy majątek wspólny został zgromadzony, tym wyższe będą koszty zawarcia intercyzy w trakcie trwania małżeństwa. Ceny w 2021 r. kształtują się następująco:

– wartość nieruchomości powyżej 3 tys. zł do 10 tys. zł – koszty 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 tys. zł

– wartość majątku powyżej 10 tys. zł do 30 tys. zł – koszty 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 tys. zł

– wartość majątku od 10 tys. zł do 60 tys. zł – koszty 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 tys. zł

– wartość majątku od 60 tys. zł do 1 mln zł – koszty 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 tys. zł

– wartość majątku od powyżej 1 mln zł do 2 mln zł – koszty 4.770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 mln zł

Rozdzielenie majątku jest korzystne przede wszystkim wtedy, gdy jedno z małżonków rozpoczyna działalność gospodarczą, która wiąże się z ryzykiem finansowym. Intercyzę można także zawrzeć, gdy jeden z małżonków jest odpowiedzialny finansowo za ewentualne błędy. Niektóre koszty takiej umowy stają się widoczne w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych: istnienie rozdzielności majątkowej wyklucza możliwość wspólnego rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych.

3 komentarze

 1. Adam
  14 czerwca 2022 @ 13:27

  Wow, jestem pod wrażeniem! Nie wiedziałem, że istnieją tak niskie ceny za uzyskanie rozdzielności majątkowej i jak wiele korzyści może ona przynieść w życiu człowieka.

 2. Renata
  14 czerwca 2022 @ 13:28

  Warto skorzystać z rozdzielności majątkowej, aby pozbyć się wszystkich problemów.
  Ceny są bardzo przystępne, zwłaszcza w stosunku do korzyści, jakie można uzyskać.

 3. Jarek
  14 czerwca 2022 @ 13:30

  Bardzo się cieszę, że mogę przeczytać o tym artykule, dzięki za podzielenie się.

  Usługa jest naprawdę świetna, polecam wszystkim.

Dodaj komentarz

3 komentarze

 1. Adam
  14 czerwca 2022 @ 13:27

  Wow, jestem pod wrażeniem! Nie wiedziałem, że istnieją tak niskie ceny za uzyskanie rozdzielności majątkowej i jak wiele korzyści może ona przynieść w życiu człowieka.

 2. Renata
  14 czerwca 2022 @ 13:28

  Warto skorzystać z rozdzielności majątkowej, aby pozbyć się wszystkich problemów.
  Ceny są bardzo przystępne, zwłaszcza w stosunku do korzyści, jakie można uzyskać.

 3. Jarek
  14 czerwca 2022 @ 13:30

  Bardzo się cieszę, że mogę przeczytać o tym artykule, dzięki za podzielenie się.

  Usługa jest naprawdę świetna, polecam wszystkim.

Dodaj komentarz

Popularne wpisy